Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.hamttvatt.se.

Hur behandlar vi din personliga information?

När du bokar en tjänst, av oss eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv- var du bor, vilken e-postadress du har och vad du bokar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR – Dina Rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning). 

Dessutom behöver vi så klart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din bokning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då aldrig bli kontaktad av oss igen. 

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. 

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@hamttvatt.se

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

När du bokar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla bokningen åt dig. Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa. 

  • one.com – vår webbplatslösning
  • Mailchimp – Mailhanteringssystem
  • Facebook – pixeldata

one.com

Vi använder one.com för hantering av domäner. Det betyder att dina e-mail ibland kan gå via one.com för att komma fram till oss. 

Dataskyddsansvarig hos Hämttvätt

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du maila till: info@hamttvatt.se. 

Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna erbjuda en bra upplevelse av hemsidan.

Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan aktör som inte är väsentlig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. 

Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 

Du har rätt till registerutdrag.

Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.

Du har rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. 

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.